Concurrenza da chors svizra

Il Chor viril Lumnezia separticipescha il fevrer 2024 alla concurrenza da chors svizra che vegn organisada a Cuera. Dapli Informaziuns